Skip to main content

Anastasia Ashley 2014 Swimsuit: Guana Island

Big-wave surfer Anastasia Ashley at Guana Island for SI's Swimsuit 2014. 
  • Author:
  • Publish date:
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 1
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 2
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 3
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 4
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 5
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 6
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 7
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 8
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 9
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 10
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 11
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 12
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 13
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 14
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 15
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 16
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 17
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 18
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 19
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 20
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 21
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 22
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 23
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 24
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 25
Anastasia Ashley 2014 Swimsuit 26